No.3707丽质模特周慕汐baby私房撩裙露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真[51P]_周慕汐_秀人网

No.3707丽质模特周慕汐baby私房撩裙露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真[51P]_周慕汐_秀人网

法当吐痰逐水,常山岂容不用?时珍曰∶此即陈藏器《本草》郎耶草也。

亦治风痰咳嗽,二便不通,风痰头痛。志曰∶白花似星,故有戴星诸名。

又道家北斗有陀罗星使者,手执此花。得甘草则吐;得大黄则利;得乌梅、鲮鲤甲则入肝;得小麦、竹叶,则入心;得秫米、麻黄,则入肺;得龙骨、附子,则入肾;得草果、槟榔,则入脾。

《三茅君传》有作白蓼酱方,药谱无白蓼,疑即青蓼也。灌冷水入筒中,数易水。

 甘遂能泄肾经湿气,治痰之本也。时珍曰∶商陆苦寒,沉也,降也,阴也。

附子虽三、五十枚亦无害。保升曰∶所在下湿地有之,惟黔中人采为药。

Leave a Reply